Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn.

2021.10.06 - 1521 lượt xem

Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn về việc "Phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịc bệnh Covid-19".

File: CV54-BTG.pdf Tải về

Tin khác