Hội nghị triển khai đề tài “nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại quảng ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” (Ngày: 02-07-2020)

2020.07.02 - 1960 lượt xem

Căn cứ theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN số 18/2020/HĐ-KHCN ngày 12 tháng 6 năm 2020 giữa Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh năm 2020-2022.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai đề tài “Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” tại Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ thủy sản nước mặn lợ - Cơ sở II. Hội nghị có sự tham gia của Ông Vương Văn Oanh – Phó Chi cục và Bà Đặng Thị Vy – Chuyên viên Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban giám hiệu, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Chủ nhiệm đề tài và một số các cá nhân, đơn vị phối hợp khác.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ nhiệm đề tài Bà Nguyễn Thị Quỳnh đã báo cáo tóm tắt thuyết minh, kế hoạch triển khai đề tài, kế hoạch phân khai tài chính với các đối tác và tổ chức thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh báo cáo tóm tắt nội dung chính của nhiệm vụ

Phần sau của hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để công tác tổ chức thực hiện đúng theo tiến độ thuyết minh đề ra.

Bế mạc hội nghị Ông Thái Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản phát biểu ý kết luận hội nghị, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên nhiệm vụ và đơn vị phối hợp. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phải tổng hợp báo cáo cho Trường và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Ninh để kịp thời giải quyết nhằm đảm bảo hoàn thành đúng nội dung và tiến độ nhiệm vụ.

Dương Thị Quyên – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tin khác