Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2021.10.01 - 1386 lượt xem

           Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

File: KH 17-DU_2.pdf Tải về

Tin khác