HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghi

2023.04.04 - 1138 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch của ban thường vụ thành ủy Từ Sơn về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 với nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu đại, phục vụ nhân dân". Sáng 04/04/2023 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên được nghe đồng chí GS. TS Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng viện nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam trình bày, chia sẻ những câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những dẫn chứng sinh động nhằm làm rõ tư tưởng của Chủ tịch HCM về văn hóa, đạo đức công vụ được thể hiện trong những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản gồm: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; Chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ; Có ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc; Có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

Từ những tư tưởng, quan điểm của Bác về văn hóa, tỉnh Bắc Ninh xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Trong đó, chú trong vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào văn hóa công vụ giai đoạn hiện nay đó là: Phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử. Xây dựng nội dung của văn hóa công vụ: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức. Hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

             Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

             Kết thúc hội nghị học tập chuyên đề năm 2023, đồng chí Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư đảng ủy đề nghị mỗi đảng viên học tập trau dồi, liên hệ, vận dụng gắn với nhiệm vụ chuyên môn từng cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

                                                                                                                                                                              Tin. N. Lan-Kim Hân.

 

Tin khác