Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

2022.09.30 - 1381 lượt xem

Ngày 22/09/2022. Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: “Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất (Protonebia diacanthus Lacepède 1802) trong ao và lồng” và Dự án Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao ô vuông (Periglypta peurera Linneaus, 1771) do Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản chủ trì thực hiện tại thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm: TS. Nguyễn Hữu Ninh – Phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là trưởng đoàn và lãnh đạo, chuyên viên phòng ban chuyên môn. Phía Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản có PGS, TS Thái Thanh Bình phó hiệu trưởng nhà Trường; Ths. Nguyễn Văn Tuấn chủ nhiệm Dự án hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao ô vuông (Periglypta peurera Linneaus, 1771) và TS. Trương Văn Thượng chủ nhiệm “Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất (Protonebia diacanthus Lacepède 1802) trong ao và lồng”

                   Hình 1: Đoàn kiểm tra thực tế tại Trạm nghiên cứu Hải sản trên biển Cẩm Phả

Tại buổi làm việc 02 Chủ nhiệm dự án đã báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai thực hiện và kết quả đạt được nổi bật của dự án trong thời gian qua; đồng thời dự kiến kế hoạch nghiên cứu KHCN tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Qua báo cáo của các Chủ nhiệm dự án và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ thuyết minh, dự toán đã được duyệt. 

Theo Ths. Nguyễn Văn Tuấn, dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao ô vuông (Periglypta peurera Linneaus, 1771)” đã hoàn thành công việc: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống ngao ô vuông lên cấp 1, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ ương ngao ô vuông từ cấp 1 lên giống cấp 2 và Xây dựng xong dự thảo Quy trình công nghệ sản xuất giống ngao ô vuông. Công việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thương phẩm ngao ô vuông sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

                                 Hình 2: Giống ngao ô vuông cấp II (10-12mm)

Đối với “Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Sủ đất (Protonebia diacanthus Lacepède 1802) trong ao và lồng”. Theo TS. Trương Văn Thượng, Dự án đã hoàn thiện các nội dung nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá Sủ đất. Hiện nay dự án đang triển khai các mô hình nuôi thử nghiệm nuôi thương phẩm. Tại các mô hình nuôi cho thấy cá có tốc độ sinh trưởng tốt, kích cỡ cá nuôi thương phẩm  đạt 1,3-1,6 kg/con, tỷ lệ sống ước đạt 87%. Trong thời gian tới dự án sẽ tập trung hoàn thiện, nghiệm thu các quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm mới.

          

Hình 3: Đoàn kiểm tra mô hình nuôi cá sủ đất trong lồng tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Kết luận tại buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Hữu Ninh đã đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên và tiếp tục thực hiện các nội dung nghiên cứu theo tiến độ thuyết minh đã được phê duyệt.

Huyền Trang, Phòng KH&HTQT

Tin khác