Sản xuất giống ba ba toàn đực

2024.05.21 - 200 lượt xem

Trong nuôi trồng thủy sản giới tính của một số loài liên quan mật thiết đến giá trị kinh tế của loài. Đặc biệt, đối với ba ba gai con đực có ưu điểm hơn con cái là sinh trưởng nhanh, kích thước lớn, thân dày và ít mỡ. Hầu hết các loài động vật giới tính được xác định trong quá trình thụ tinh. Tuy nhiên, đối với  rùa, ba ba và cá sấu thì giới tính được xác định sau khi thụ tinh. Nhiệt độ trong môi trường phát triển của phôi là yếu tố quyết định đến hình thành con cái hay con đực. Điều này được gọi là giới tính phụ thuộc vào nhiệt độ.

File: SX giong ba ba gia (toan duc).pdf Tải về

Tin khác