Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

2022.05.11 - 1619 lượt xem

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên và Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” do bà Nguyễn Thị Quỳnh là chủ nhiệm

Tham gia đoàn kiểm tra, về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh có bà Nguyễn Thị Diệu Huyền chuyên viên phòng Quản lý Khoa học là đại diện. Ông Đỗ Hồng Hưng – phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên và đại diện ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

Hình 1. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên cùng ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tại Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Dịch vụ Thủy sản nước mặn, lợ

  Tại xã Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Đoàn làm việc kiểm tra mô hình nuôi hàu thí nghiệm tại hộ bà Phạm Thị Nhung. Mô hình gồm có 02 nghiệm thức thí nghiệm về mật độ là khoảng cách giữa các dây treo hàu là 40 cm và 30 cm. Hàu được thả trên 2 bè có diện tích là 80 m2/ bè. Mỗi dây hàu thả 7 mảnh, mỗi mảnh cách nhau từ 15 – 20 cm. Cắt ngẫu nhiên mỗi thí nghiệm 03 dây hàu để kiểm tra. Kết quả như sau:

- Thí nghiệm khoảng cách dây giống là 30 cm: tỷ lệ sống là 55,9%; cỡ hàu 8- 12 cm, trọng lượng trung bình dây hàu 4,2 kg/ dây hàu. Địch hại: giun quạt (+) và hải quỳ 2 con/chùm

- Thí nghiệm khoảng cách dây giống 40 cm: tỷ lệ sống: 66,7%, cỡ hàu 8- 12 cm, trọng lượng hàu, trọng lượng trung bình dây hàu 5,2 kg/ dây. Địch hại: giun quạt và hải quỳ 1 con/ chùm

Hình 2. Đoàn kiểm tra làm việc tại mô hình thí nghiệm

Tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Đoàn làm việc kiểm tra thực tế mô hình nuôi hàu cửa sông tại bè nuôi của hộ ông Phạm Thanh Lang. Kết quả như sau:

- Thí nghiệm khoảng cách dây giống 30 cm: tỷ lệ sống là 75,1%, cỡ hàu 8- 12 cm, trọng lượng trung bình là 5,27 kg. Địch hại: hải quỳ 3 con/ chùm, dòm nâu 5 con/chùm, sun 8,3 con/ chùm

- Thí nghiệm khoảng cách dây giống là 40 cm: tỷ lệ sống là 83,8%, cỡ hàu 10 – 14 cm, trọng lượng trung bình dây hàu là 6,8 kg/ dây. Địch hại: Sun 3 con/ chùm, hải quỳ 1 con/ chùm

- Đối chứng khoảng cách dây treo hàu là 30 cm: tỷ lệ sống 70,0% cỡ hàu 7- 10 cm, trọng lượng trung bình của dây hàu là 4,27 kg. Địch hại hài quỳ 5 con/ chùm, dòm nâu 18 con/ chùm, cua nhỏ 5 con/ chùm, sun 48 con/chùm.

- Đối chứng khoảng cách dây treo hàu là 35 cm: tỷ lệ sống là 80,4 %, cỡ hàu 8 – 12 cm, trọng lượng dây hàu là 5,4 kg/ dây. Địch hại: hải quỳ 3,6 con/ chùm (11 con/ 3 chùm), sun 24 con/ chùm, cua nhỏ 3 con/ chùm, dòm nâu 12 con/ chùm.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra Mô hình nuôi hàu cửa sông thực hiện đúng tiến độ và thuyết minh được phê duyệt, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các công việc theo tiến độ được phê duyệt.

Huyền Trang – P. KH&HTQT

Tin khác