Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh.

2020.11.22 - 1932 lượt xem

Ngày 10/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” do Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản chủ trì thực hiện căn cứ theo Hợp đồng số 18/2020/HĐ-KHCN ngày 12/6/2020

Thành phần tham gia buổi kiểm tra tiến độ gồm có: Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh: Bà Thân Trọng Ngọc Lan- Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, bà Hoàng Thị Ninh Thuận – Phó Chánh Văn phòng Sở; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bà Đặng Thị Vy – Chuyên viên Sở; đai điện Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, bà Ngô Thị Mai Hương- Trưởng Khoa nuôi trồng thủy sản, bà Đàm Thị Quỳnh Phương - Kế toán và bà Nguyễn Thị Quỳnh – chủ nhiệm nhiệm vụ.

Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế, Đoàn đã tiến hành rà soát nội dung và hồ sơ chứng từ chi thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm kiểm tra, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã thực hiện các nội dung nghiên cứu đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt: (1) Điều tra, đánh giá hiện trạng nuôi, dịch bệnh , địch hại trên nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi tại tỉnh Quảng Ninh; (2) Nghiên cứu môi trường, tác nhân gây bệnh và địch hại trên một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh (ngao giá, hàu Thái Bình Dương, ngao Bến Tre và hàu cửa sông).

                Cuối buổi làm việc Đoàn đã kết luận nhiệm vụ về cơ bản đã hoàn thiện đúng quy mô, tiến độ đề ra. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo thuyết minh được duyệt.

 Dương Thị Quyên – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tin khác