Ứng dụng cách tiếp cận biên trong nghiên cứu về hiệu quả và năng suất ngành khai thác hải sản: Một phân tích trắc lượng thư mục

2023.03.22 - 604 lượt xem

 Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực khai thác hải sản. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric) để đánh giá tổng quan 183 bài báo khoa học từ năm 1995 đến năm 2021 thông qua cơ sở dữ liệu Scopus. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong giai đoạn 1995-2021, số lượng bài báo liên quan đến chủ đề phân tích năng suất và hiệu quả trong ngành khai thác hải sản có xu hướng tăng đáng kể. Các tác giả có số lượng bài báo nhiều thường có các bài báo có tầm ảnh hưởng lớn, và nơi công tác của các tác giả có tầm ảnh hưởng thì thường ở các quốc gia phát triển. Chủ đề nghiên cứu về năng suất và chất lượng thu hút học giả từ 48 quốc gia trên toàn thế giới. Các tạp chí chuyên ngành thu hút nhiều bài báo trong giai đoạn 1995-2021 đó là 03 tạp chí: Marine Resource Economics, Marine Policy và tạp chí Fisheries Research. Phương pháp phân tích màng dữ liệu, phương pháp đường biên ngẫu nhiên và hàm khoảng cách ngẫu nhiên là 03 phương pháp được dùng phổ biến nhất. Các nghiên cứu liên quan đến nghề cá thủ công quy mô nhỏ, nghề cá thủ công, các yếu tố kinh tế xã hội, quản lý, hoạt động kinh tế, nhân tố năng suất tổng hợp đã và đang được các nhà nghiên cứu quan tâm trong thời gian gần đây. Kết quả của nghiên cứu này cũng cung cấp những thông tin hữu ích nhằm hiểu sâu hơn về xu hướng xuất bản đến chủ đề liên quan, hướng nghiên cứu trong tương lai cũng như các trọng tâm liên quan đến chủ đề nghiên cứu về năng suất và hiệu quả trong tương lai. Bài báo đăng trên tạp chí Fisheries Research. Đây là tạp chí thuộc danh mục Scopus và được xếp hạng Q1 (top 25% tạp chí tốt nhất trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành).

File: NguyenQuang paper (thang 3-2023).pdf Tải về

Tin khác