Đánh giá nhu cầu học sau tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Ninh

2020.11.13 - 2079 lượt xem

Nghiên cứu về nhu cầu học của học sinh được thực hiện qua phỏng vấn 205 học sinh lớp 12 tại 4 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Bắc Ninh. Bài viết phân tích dự định về ngành nghề và trình độ theo học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ học sinh đã và đang tìm hiểu về ngành nghề và trường dự định theo học lần lượt là 54,1% và 67,32%. Thông qua phỏng vấn học sinh về ngành nghề các em mong muốn theo học trong tương lai, với tỉ lệ 35,12% học sinh lựa chọn, ngành kinh doanh vẫn là nhóm ngành được nhiều học sinh lựa chọn nhất, trong khi đó nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp chỉ có 1,95% học sinh được phỏng vấn có mong muốn học. Hàm binary logistic được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới dự định “Có” hay “Không” đăng ký xét tuyển đại học. Kết quả phân tích cho thấy học lực trung bình, trường đang theo học, sự tìm hiểu về ngành nghề và tìm hiểu về trường đại học, số lượng trường mà học sinh có thể nhận biết là các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đăng ký xét tuyển đại học sau tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh. Quảng bá trường và ngành nghề qua các trang mạng xã hội, thực hiện liên kết giữa trường đại học, doanh nghiệp và trường trung học phổ thông để tư vấn nghề nghiệp cho học sinh là biện pháp tuyển sinh của các trường đại học.

File: Baibao-t7-2020.pdf Tải về

Tin khác