NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Nematopsis SP. TRÊN MỘT SỐ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ NUÔI TẠI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2023.03.09 - 1048 lượt xem

Nghiên cứu ký sinh trùng (KST) Nematopsis sp. trên các đối tượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh (ngao giá, hàu Thái Bình Dương (TBD), hàu cửa sông, ngao Bến Tre) được thực hiện từ tháng 6/2020 - 7/2022. Đợt 1 từ tháng 6/2020 - 5/2021, đợt 2 từ tháng 7/2021 - 7/2022. Tần suất thu mẫu của đợt 1 là 10 hộ nuôi/đối tượng/tháng, đợt 2 tiến hành thu mẫu tại hộ chọn làm mô hình nuôi thử nghiệm biện pháp phòng chống bệnh và địch hại trên nhuyễn thể nuôi. Tổng mẫu hàu TBD, hàu cửa sông tiến hành nghiên cứu là 435 mẫu/đối tượng; ngao Bến Tre, ngao giá tiến hành kiểm tra 450 con/đối tượng. Kết quả có 3 đối tượng nhiễm Nematopsis sp. là ngao giá, hàu TBD, hàu cửa sông; ngao Bến Tre không phát hiện nhiễm. Tỷ lệ nhiễm của các đối tượng cao nhất là 100%, cường độ nhiễm cao nhất ở hàu cửa sông là 379 bào nang/cm2 mang, các tháng nhiễm từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ngao, hàu nhiễm bệnh nặng có dấu hiệu nhiều đốm trắng phồng rộp ở mang, màng áo; ngao, hàu nhiễm bệnh còi, chậm lớn, có hiện tượng chết ở thời điểm mức độ nhiễm cao. Giải pháp phòng chống là chọn giống, chọn vị trí nuôi, giảm mật độ nuôi, chọn mùa vụ, thực hiện loại bỏ địch hại trong quá trình nuôi.

File: Nghien cuu muc do nhiem ky sinh trung.pdf Tải về

Tin khác