Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Số điện thoại: 02223.842.508 - Email: phongkhaothi@cdts.edu.vn

Lãnh đạo

- Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN HIỀN

Số ĐT: 0912.170.484

Email: nguyenhien.cdts@gmail.com

- Phó trưởng phòng: TRƯƠNG CÔNG NGHỊ

Số ĐT: 0983.235.352

Email: tcnghi@cdts.edu.vn

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 517/QĐ-CĐTS, ngày 17/10/2008, có nhiệm vụ, chức năng chính:

- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng theo quy định.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng dạy và học.

- Tổ chức, hướng dẫn về quy trình, phương pháp đánh giá và tham gia đánh giá trong (tự đánh giá) các tiêu chuẩn về chất lượng Nhà trường.

- Tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, đánh giá kết quả đầu ra của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thẩm định, đánh giá các chương trình đào tạo.

- Giải quyết các khiếu nại về kết quả dạy và học, tổ chức chấm phúc khảo và chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát thi học kỳ, xét công nhận tốt nghiệp, thi tuyển sinh theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ, sổ sách giảng dạy của giáo viên và hồ sơ tuyển sinh đầu vào các cấp đào tạo của nhà trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.  

Những thành tựu đạt được:

Tập thể và cá nhân của Phòng đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành.

Đội ngũ viên chức, người lao động

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Email

1

NGUYỄN VĂN HIỀN

1961

Thạc sĩ

Trưởng phòng

nguyenhien.cdts@gmail.com

2

TRƯƠNG CÔNG NGHỊ

1980

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

tcnghi@cdts.edu.vn

3

NGUYỄN NHƯ DŨNG

1973

Cử nhân

Cán bộ

nguyennhudung@cdts.edu.vn

4

PHẠM THỊ LANH

1980

Cử nhân

Cán bộ

ptlanh@cdts.edu.vn