Phòng Đào tạo

Điện thoại: (0222)3.833873

Lãnh đạo

ThS. Trần Đình Diễn

Trưởng phòng

Số điện thoại: 097 999 0004

Email: tddien@cdts.edu.vn

ThS. Đặng Thị Khang

Phó trưởng phòng

Số điện thoại: 0982210358

Email: dtkhang@cdts.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Quyền

Phó trưởng phòng

Số điện thoại: 0988526269

Email: nvquyen@cdts.edu.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, cấp đào tạo và loại hình đào tạo. Xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình phù hợp với từng cấp và loại hình đào tạo.

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bảo đảm về chất lượng giảng dạy, học tập trong nhà trường. Quản lý văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá học, năm học và từng học kỳ; thời khóa biểu giảng dạy, học tập các lớp theo đúng tiến độ.

- Thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, các khoa, tổ bộ môn tổ chức thi tuyển sinh, xét tuyển, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, thực hiện chức năng kiểm tra, tổng hợp, phân tích và đánh giá các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo. Đề xuất xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

- Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch giáo viên theo từng học kỳ, năm học.

- Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp hàng năm.

- Làm ủy viên thường trực Hội đồng sư phạm, Hội đồng xét tiến độ học tập, thi tốt nghiệp.

- Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.

 

Những thành tựu đạt được

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Phòng Đào tạo đã có bề dày truyền thống và kinh nghiệm 60 năm trong lĩnh vực đào tạo. Phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và của Trường về công tác đào tạo trong Nhà trường. Trải qua 60 năm phát triển, thành tích của Phòng Đào tạo luôn gắn liền với thành tích của Nhà Trường.

Khen thưởng

Ghi nhận thành tích đóng góp trong quá trình phát triển của Phòng, nhiều năm liền Phòng Đào tạo được khen thưởng là tập thể lao động xuất sắc/tiên tiến; nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua các cấp, tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Đội ngũ viên chức, người lao động

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trinh độ

Chức vụ


Số điện thoại

1

Trần Đình Diễn

01/02/1975

Thạc sĩ

Trưởng phòng  

097 999 0004

2

Đặng Thị Khang

10/01/1976

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

0982210358

3

Nguyễn Văn Quyền

23/02/1981

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

0988526269

4

Nguyễn Thị Lan

19/05/1982

Đại học

Chuyên viên

0915685158

5

 Nguyễn Thị Anh Đào

27/01/1981

Đại học

Chuyên viên

0917747276

6

Phạm Thị Đua

07/05/1979

Đại học

Chuyên viên

0987591880

7

Ngô Đức Khảm

11/08/1980

Đại học

Chuyên viên

0915254255

8

Nguyễn Thị Sen

14/07/1982

Thạc sĩ

Chuyên viên

0948268648

9

Nguyễn Thị Luận

08/03/1988

Đại học

Chuyên viên

0942026031

10

Nguyễn Thị Thu Trang

11/11/1987

Đại học

Chuyên viên

0356210164

11

Trần Đăng Khải

21/08/1968

Đại học

Chuyên viên

0962142662

12

Trần Việt Quân

 10/02/1986

Đại học

Chuyên viên

0336881499