Khoa Nuôi trồng Thủy sản

Số điện thoại (0222) 3842 492

Lãnh đạo

TS. Ngô Thị Mai Hương

Trưởng khoa

Số ĐT: 0983.553.093

Email: ntmhuong@cdts.edu.vn

ThS. Ngô Chí Phương

Phó trưởng khoa

Số ĐT: 0982.636.768

Email: ncphuong@cdts.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phó trưởng khoa

Số ĐT: 0982.497.511

Emai: thuhoafcgmail.com

Lịch sử hình thành

Khoa Nuôi trồng thủy sản được thành lập theo Quyết định số 636/ CĐTS- QĐ, ngày 26 tháng 12 năm 2006 từ việc sát nhập hai tổ bộ môn: Tổ Cơ sở cơ bản và tổ Nuôi trồng thủy sản. Lịch sử phát triển của khoa Nuôi trồng thủy sản từ năm 1962 trên cơ sở thành lập Bộ môn Nuôi thủy sản, cùng thời gian lịch sử thành lập trường. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của khoa Nuôi trồng thủy sản gồm hai Bộ môn: Bộ môn Sinh học Thực nghiệm và Bộ môn Nuôi trồng thủy sản.

Từ một bộ môn trong bộ máy quản lý bậc trung cấp, đến nay đội ngũ giáo viên của ngành Nuôi trồng thủy sản của Nhà trường đã có 03 tiến sỹ, trong đó 02 tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài (Úc, Đức), 100% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ. Với đội ngũ giảng viên ngành Nuôi trồng thủy sản có trình độ chuyên môn, nên Khoa Nuôi trồng thủy sản có sự tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Nhiệm vụ, chức năng chính

Nhiệm vụ chính của Khoa Nuôi trồng thủy sản là tổ chức thực hiện đào tạo các ngành/ nghề: Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thực hiện tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức đào tạo, bảo trì thiết bị phục vụ, thực hành, thực tập.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của các ngành thuộc khoa quản lý; Tham mưu đề xuất đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu cho các ngành nghề thuộc khoa quản lý với Nhà trường.

Xây dựng kế hoạch, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa chuyên môn.

Các ngành/ nghề đào tạo

Tên ngành nghề

Trình độ

Nuôi trồng thủy sản

Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Cao đẳng, trung cấp

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Cao đẳng, trung cấp

Công nghệ sinh học

Cao đẳng, trung cấp

Kỹ thuật môi trường

Cao đẳng, trung cấp

Đội ngũ cán bộ, nhà giáo

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ

Vị trí

Email

1

Ngô Thị Mai Hương

1973

Tiến sĩ

Trưởng khoa

ntmhuong@cdts.edu.vn

2

Ngô Chí Phương

1979

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

ncphuong@cdts.edu.vn

3

Nguyễn Thanh Hoa

1978

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn NTTS

Thuhoafc@gmail.com

4

Đỗ Đăng Khoa

1979

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Sinh học thực nghiệm

ddkhoa@cdts.edu.vn

5

Trịnh Thị Sơn

1980

Cử nhân CĐ

Giáo vụ khoa, văn thư

trinhthisoncdts@gami.com

6

Nguyễn Thị Quỳnh

1981

Thạc sĩ

Giảng viên

ntquynh@cdts.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thủy

1980

Thạc sĩ

Giảng viên

ntthuy@cdts.edu.vn

8

Ninh Hoàng Oanh

1976

Thạc sĩ

Giảng viên

Oanh7635gmail.com

9

Nguyễn Thị Hanh

1984

Thạc sĩ

Giảng viên

Hanh2710bn@gmail.com

10

Nguyễn Tuấn Duy

1982

Thạc sĩ

Giảng viên

ntduy@cdts.edu.vn

11

Lê Đức Công

1987

Thạc sĩ

Giảng viên

Lecong1812@gmail.com

12

Trịnh Thị Hanh

1973

Kỹ sư

Nhân viên phòng TN

tthanh@cdts.edu.vn

13

Phạm Thị Thùy Trang

1983

Kỹ sư

Nhân viên phòng TN

phamthuytrang@cdts.edu.vn

Thành tích đã đã được

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen

QĐ số 106/QĐ -TTg, ngày 18 tháng 1 năm 2011, Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

2012

Bằng khen

QĐ số 2827/QĐ – BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2011 – 2012.

2014

Bằng khen

QĐ số 290 – ngày 18/9/2014, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT năm học 2013 – 2014,

2015

Giấy khen

QĐ số 16/GK – CĐ,  Công đoàn trường cho tập thể khoa Nuôi trồng thủy sản năm học 2014 – 2015,

2015

Bằng khen

 QĐ số 4633/QĐ BNN- TCCB, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2014 – 2015.

2017

Giấy khen

QĐ số 15/QĐKTCĐ – CĐKTKTTS của BCH Công đoàn trường năm học 2016 – 2017

2018

Bằng khen

QĐ số 4091/QĐ BNN TCCB ngày 19/10/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2017 – 2018

Nhiều năm khoa Nuôi trồng thủy sản đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.