Khoa Chăn nuôi thú y

Số điện thoại: 0222.652.0770

Lãnh đạo

Phụ trách khoa : Nguyễn Luận Phó trưởng khoa: Đỗ Trung Kiên

Số ĐT: 0976843906 

Email: nguyenluan2007@gmail.com

Số ĐT: 0983109979

Email: dotrungkien@ftec.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ chính

Khoa Chăn nuôi thú y – trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản được thành lập từ tháng 3/2017, tiền thân là tổ bộ môn thú y-bệnh thủy sản. Sứ mệnh của Khoa Chăn nuôi thú y là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác chăn nuôi, thú y, dịch vụ thú y. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng giảng dạy, giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên theo Điều lệ Trường Cao đẳng, các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và quy chế tổ chức hoạt động của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với phòng ban chức năng trong quy chế hoạt đồng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản;

- Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể: trực tiếp quản lý giảng dạy, viết các chương trình, giáo trình, bài giảng cho 05 chương trình đào tạo là cao đẳng thú y, cao đẳng dịch vụ thú y, trung cấp chăn nuôi - thú y, trung cấp thú y và trung cấp dịch vụ thú y. Đặc biệt đào tạo nghề Thú y là nghề trọng điểm quốc gia theo quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường.

Các ngành nghề đào tạo 

Tên ngành/nghề

Trình độ đào tạo

Thú y

Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp

Dịch vụ thú y

Cao đẳng

Chăn nuôi thú y

Trung cấp

Vị trí việc làm của học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại:

- Thực hiện công tác thú y trong các cơ sở chăn nuôi. Làm việc tại các tập đoàn, công ty kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ thú y, cơ sở sản xuất con giống. Làm việc tại các cơ quan nhà nước có liên quan đến chăn nuôi thú y.

- Thực hiện công tác thú y tại địa phương, chi cục, trạm chăn nuôi và thú y, làm công tác chăn nuôi thú y trong khuyến nông.

- Hành nghề thú y: Dịch vụ khám chữa bệnh cho vật nuôi. Tham gia điều trị tại địa phương, phòng khám thú y; tham gia cộng tác viên hoạt động thú y ở các trạm thú y, trạm khuyến nông; quản lý thú y của trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa.

- Thực hiện kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, dụng cụ trang thiết bị chăn nuôi, thú y. Làm chủ trang trại chăn nuôi thú y.

- Tham gia làm việc tại các phòng thí nghiệm liên quan đến lĩnh vực thú y, chăn nuôi thú y. Nghiên cứu, thực nghiệm về thú y. Tham gia sản xuất thuốc thú y.

Những thành tựu đạt được

- 01 giáo viên đạt giải Nhì thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ và đạt giải Khuyến khích thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

- 01 giáo viên đạt giải Nhất thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ và đạt giải Ba thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

- Hướng dẫn 02 sinh viên đạt 01 giải Nhất và 01 giải Nhì năm 2020 thi tay nghề cấp Bộ năm 2020.

- 02 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm 2017.

- 01 giáo viên danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm 2020.

- Có 01 đồng chí làm chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn nguồn gen cá tráp vây vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” thuộc đề tài cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ninh” đã nghiệm thu năm 2020.

- Có 01 đồng chí đang tham gia đề tài “Ứng dụng di truyền phân tử và di truyền số lượng trong chọn giống ốc hương và tu hài sinh trưởng nhanh” thuộc đề tài cấp Nhà nước.

- Có 01 đồng chí đang tham gia dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Sủ đất (Protonibea diacanthus Lacepède 1802) trong ao và lồng” thuộc dự án cấp Nhà nước.

- Có 01 đồng chí đang tham gia nhiệm vụ “Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” thuộc nhiệm vụ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ninh.

- Có 01 đồng chí tham gia dự án “Ứng dụng tiến bộ KHKT sản xuất giống hàu cửa sông (Crassostrea rivularis) tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn” thuộc dự án nhiệm vụ tỉnh Ninh Bình.

- Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017.

- Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, tập thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

- Công đoàn bộ phận xuất sắc năm học 2017-2018. 2018-2019, 2019-2020. Đạt giải Nhì hội thi Cùng nhau vào bếp năm 2019. Được giấy khen công đoàn trường cho công đoàn bộ phận xuất sắc năm 2020.

- Hoàn thiện xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nghề Dịch vụ thú y năm 2019.

- Hoàn thiện xây dựng Ngân hàng ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nghề Dịch vụ thú y 2020.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Luận

1981

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa

nguyenluan2007@gmail.com

2

Đỗ Trung Kiên

1987

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

dotrungkien@ftec.edu.vn

3

Nguyễn Thị Sang

1982

Cử nhân ĐH

Văn Thư, Giáo vụ khoa

ntsangcdts@cdts.edu.vn

4

Bùi Thị Hiền

1982

Thạc sĩ

Giảng viên

bthien@cdts.edu.vn

5

Ngô Thị Ái

1983

Thạc sĩ

Giảng viên

ngoai41@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ngà

1980

Thạc sĩ

Giảng viên

nguyennga050180@gmail.com

7

Hoàng Thị Phương Hồng

1986

Thạc sĩ

Giảng viên

phuonghong@cdts.edu.vn

 

Một số hình ảnh 

Cán bộ giáo viên Khoa Chăn nuôi thú y chụp ảnh cùng sinh viên Cao đẳng DVTY K12

Hướng dẫn học viên, sinh viên thực tập

Tham gia và đạt giải Nhì hội thi Cùng nhau vào bếp do Công đoàn trường tổ chức

Sinh viên dự thi hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2020 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà trường và giáo viên