Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Số điện thoại phòng: 02223.840.093

Lãnh đạo

- Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Số ĐT: 0989.808.968                             Email: nvtuan@cdts.edu.vn

- Phó trưởng đơn vị: TS. Trương Văn Thượng

Số ĐT: 0912.126.268                             Email: tvthuong@cdts.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn, các tổ chức và cá nhân đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức thẩm định các đề tài nghiên cứu cấp trường, các đề tài, dự án Khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước (trước khi gửi hồ sơ dự thầu). Tổ chức theo dõi việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; Đánh giá định kỳ và nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, kết quả hoạt động khuyến ngư định kỳ và hàng năm với cơ quan quản lý cấp trên và theo yêu cầu của nhà trường.

- Hàng năm phối hợp với phòng đào tại, các khoa chuyên môn tổ chức hội nghị khoa học gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu xã hội

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy chế quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phù hợp với các quy định của Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức, thực hiện các quy trình cho công chức, viên chức, người lao động và người nước ngoài vào, ra theo quy định pháp luật của Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao

Những thành tựu đạt được

            Mặc dù mới tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong những năm gần đây (bắt đầu từ năm 2016), đến nay Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản đã trở thành một trong những trường tốp đầu về nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các trường cao đẳng thuộc khối Nông Lâm Ngư. Trong 10 năm từ 2010-2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản đã triển khai tổng cộng 48 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và khuyến nông các cấp. Tổng kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách cho các hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn trên đạt 46,734 tỉ đồng. Trong đó, có 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 07 nhiệm vụ cấp bộ, 10 nhiệm vụ cấp tỉnh, 05 nhiệm vụ chuyển giao công nghệ và 20 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (nguồn vốn của trường và của bộ). Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhà Trường triển khai đều xếp loại đạt trở lên. Tập trung vào giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành như: Quy trình công nghệ sản xuất giống cá biển, nhuyễn thể, cá nước ngọt; Công nghệ nuôi trồng thủy sản: nuôi nước ngọt, nuôi cá biển, nuôi nhuyễn thể, nuôi giáp xác; Môi trường và bệnh; Kinh tế, xã hội; Xây dựng chỉ dẫn địa lý; di truyền và chọn giống,….

Công tác xuất bản các bài báo khoa học trong giai đoạn 2010-2020 cũng rất được nhà trường chú trọng. Trong giai đoạn vừa qua, tổng cộng đã có 81 bài báo được xuất bản, trong đó có 22 bài báo được xuất bản tại các tạp chí uy tín quốc tế và 59 bài báo được xuất bản ở các tạp chí trong nước. Các tạp chí quốc tế đăng tải các bài báo của trường bao gồm Journal of Agricultural Science and Technology, Asian Journal of Agriculture and Food Science, Mitochondrial DNA, American Journal of Educational Research, Brazilian Archives of Biology and Technology, Sustainable Futures, Frontiers in Genetics,.. Các tạp chí trong nước đăng các bài báo của trường bao gồm Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Công nghệ sinh học, Tạp chí và khoa học nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí y khoa, các hội thảo khoa học và công nghệ,… .

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được nhà trường đẩy mạnh trong những năm vừa qua. Trường đã tăng cường hợp tác với nhiều nước và đối tác quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Irael, Malaysia, Ấn Độ,… và các đối tác quốc tế như ADB, Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Irael, Trường Đại học Deakin, Úc và Đại học Trung Sơn, Trung Quốc. Đặc biệt nhà Trường đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, trao đổi đoàn công tác, học liệu với Đại học Deakin và Đại học Trung Sơn. Mở lớp đào tạo nghề chế biến và bảo quản thức phẩm (Thủy sản) theo chương trình nghề chuyển giao của cộng hòa liên bang Đức.

Đội ngũ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

 SĐT/Email

1

Nguyễn Văn Tuấn

1976

Thạc sỹ

Trưởng phòng

0989.808.968

nvtuan@cdts.edu.vn

2

Trương Văn Thượng

1978

Tiến sỹ

Phó phòng

0912.126.268                          tvthuong@cdts.edu.vn

3

Nguyễn Bảo Ngân

1978

Đại học

Chuyên viên

0915212274

baongan258@cdts.edu.vn

4

Nguyễn Thị Huyền Trang

1990

Đại học

Cán bộ

 

           

Một số hình ảnh giới thiệu về đơn vị

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (áo trắng, bên trái), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm và kiểm tra dự án “Sản xuất và cung ứng giống gốc giống thủy sản- cá chim vây vàng” tại Trạm nghiên cứu Hải sản trên biển Cẩm Phả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký (áo xanh nhạt, thứ 2 từ trái sang), bí thư tỉnh Quảng Ninh đến kiểm tra nhiệm vụ “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo sá sùng tại Quảng Ninh”. 

Cán bộ, chuyên viên phòng khoa học và hợp tác quốc tế