Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại: (0222)3.842954

- Trưởng khoa : Ths. Ngô Văn Cương

- Phó trưởng khoa : Ths. Ngô Tạo Vinh

Nhiệm vụ chính:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng, trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề CNTT, Nghề Tin học ứng dụng và Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việc làm sau tốt nghiệp:

+ Chuyên viên bảo trì hệ thống mạng thông tin;

+ Chuyên viên thiết kế website;

+ Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;

+ Chuyên viên kiểm thử phần mềm;

+ Chuyên viên thiết kế đồ họa;

+ Chuyên viên thiết kế đa phương tiện;

+ Nhân viên bán hàng, văn phòng

+ Kỹ thuật viên lắp ráp bảo trì máy tính, sửa chữa máy văn phòng.

Đội ngũ giáo viên