Phòng Tổ chức Hành chính

Số điện thoại: 0222.3831632

Lãnh đạo

 

ThS. Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng

Số ĐT: 0968.582569

Email: ttanh@cdts.edu.vn

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó trưởng phòng

Số ĐT: 0966.627.672

Email: thanhha800725@cdts.edu.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng

 Phòng Tổ chức, Hành chính có chức năng tham mưu và giúp lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, tổng hợp.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường; vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định.

- Chủ trì, nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ viên chức; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng Trường trong từng giai đoạn.

- Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự.

- Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức dựa trên nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo Trường về việc phát triển nhân lực một cách hiệu quả.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động như: về hưu, thôi việc, ưu đãi nghề, thai sản, bảo hiểm xã hội ...

- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong Trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; công tác văn thư lưu trữ; công tác lễ tân khánh tiết.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm hàng quý; quản lý và bảo trì các trang thiết bị của nhà trường dựa trên nhu cầu của các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhỏ trong trường; Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ sản xuất, hợp đồng thuê và cho thuê cơ sở vật chất trong nhà trường;

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ, thiên tai trong nhà trường.

- Quản lý và thực hiện công tác điều hành xe ô tô, vệ sinh môi trường; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Trường giao.

Những thành tựu đạt được

 Phòng Tổ chức, Hành chính được hình thành và phát triển cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường trong 60 năm qua. Thành tựu nổi bật mà phòng Tổ chức, Hành chính đạt được là những đóng góp tích cực và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị vào sự phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường. 

Hình thức khen thưởng

Ghi nhận những đóng góp tích cực của đơn vị, nhiều năm qua Phòng liên tục được Hội đồng thi đua Nhà trường công nhận Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ đảng được Đảng ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể và nhiều cán bộ, viên chức đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thành tich khen thưởng nổi bật trong 3 năm trở lại đây:

- Năm học 2016-2017 Tập thể được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen (Quyết định số 4197/QĐ-BNN ngày 18/10/2017);

- Năm 2019 Tập thể được Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen (Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 19/12/2019).

Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của phòng hiện tại có 18 người, bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Chuyên viên, nhân viên: 16 người

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

1

Trần Tuấn Anh

1970

Trưởng phòng

ttanh@cdts.edu.vn

2

Nguyễn Mạnh Hà

1980

Phó trưởng phòng

thanhha800725@cdts.edu.vn

3

Vũ Thị Hương

1979

Chuyên viên

vuhuongvu1979@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thuý Nga

1982

Chuyên viên

nttnga@cdts.edu.vn

5

Trần Thị Nhung

1983

Chuyên viên

trannhung@cdts.edu.vn

6

Nguyễn Quang Đức

1971

Chuyên viên

 

7

Phạm Ngọc Khoa

1967

Nhân viên

 

8

Đặng Văn Tính

1968

Nhân viên

 

9

Trần Thị Tố Nga

1980

Nhân viên

 

10

Nguyễn Đắc Trí

1971

Nhân viên

 

11

Phạm Như Quỳnh

1982

Nhân viên

 

12

Ngô Thị Phương

1978

Nhân viên

 

13

Ngô Thị Hồng Thoan

1973

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Thoa

1976

Nhân viên

 

15

Vũ Thuý Hằng

1976

Nhân viên

 

16

Phạm Văn Huy

1979

Nhân viên